Aktualności - Korzenna

Zmiana miejscowych planów zagospodarowaina przestrzennego Gminy Korzenna

27.04.2012
0 0 0 0
Korzenna


INFORMACJA

 

 

Wójt Gminy Korzenna uprzejmie informuje, że gmina przystępuje do kolejnego opracowania zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Osoby zainteresowane zmianą mogą składać wnioski w Urzędzie Gminy Korzennaw nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2012r . Szczegółowe informacje można uzyskać w pokoju nr 1 w godzinach pracy Urzędu.


 


 


Autor: Lidia Rzaska
Źródło: www.korzenna.pl